Aktivnost koja se odvija tijekom cijele godine jednom do dva puta tjedno u dvorani Upravne i birotehničke škole (iza Mimare).